38 еколого-просвітницьких активностей для 1037 дітей Закарпаття реалізував Міжрелігійний та громадянський природоохоронний форум Східної Європи завдяки проєкту щодо участі церков, релігійних та громадських структур в організації екоосвіти для національних меншин.

Напрацюваннями ділилися в Центрі національних меншин під час завершального дня конференції «Презентація результатів методичних екоосвітніх напрацювань у співпраці NABU-IRCEF». Ініціатори безпосередньо запропонували для розгляду унікальну екопродукцію, що є доступною мовами національних меншин.